Speed test | Test rychlosti

Tento test měří maximální aktuálně možnou rychlost Vaší přípojky na naší hlavní bránu do Internetu.

Download | Stahování
Mbps
Upload | Nahrávání
Mbps
Ping
ms
Jitter
ms
IP Address | IP Adresa


Download - Určuje rychlost stahování dat do Vašeho zařízení.
Upload - Určuje rychlost odesílání dat z Vašeho zařízení do internetu.
Ping - Umožňuje prověřit funkčnost spojení mezi dvěma síťovými rozhraními. Číslo reprezentuje odezvu (latenci) protistrany. Čím je číslo nižší, tím lépe.
Jitter - Označuje statistickou hodnotu (neboli rozptyl odezvy, též variabilitu v doručování paketů).

More testing | Další testování:

Grafikon - Run / Spustit

© Copyright - 7WiFi.NET - 2006 - 2017

Back to site 7WiFi.net